با سلام 

فروش آنلاین مزون ونیسا به مدت ۱۰ الی ۱۵ روز تعطیل می باشد