معرفی مزون ونیسا

مانتو ونیسا از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و برای رسیدن به اهدافش و حمایت از تولید ملی مجموعه ای به نام مانتو ونیسا را تاسیس نموده است و اکثر محصولاتش که شامل مانتو میباشد را تولید نموده و در این ۹ سال توانسته است رضایت بسیاری از خرید مردم را در سراسر کشور جلب نماید